RELACJE INWESTORSKIE

O SPÓŁCE

Nazwa spółki

Film RÓJ SA.

Adres spółki

44-100 Gliwice, ul. Portowa 16 J

NIP

9691642839

REGON

386743621

KRS

0000853825
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

ORGANY SPÓŁKI

RADA
NADZORCZA

Henryk Siodmok

Andrzej Zygadło

Tomasz Langer

 

ZARZĄD

Prezes Zarządu
Łukasz Siódmok

Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Bala

AKCJONARIAT

KAPITAŁ
ZAKŁADOWY

200.000zł (opłacony w całości)

REJESTR
AKCJONARIUSZY

Rejestr akcjonariuszy spółki Film RÓJ S.A.
jest prowadzony przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18.